Các khoá học hiện có

Đào tạo chứng chỉ Quản lý điều dưỡng

Các bài giảng được ghi hình, giảng viên xem và nhận xét, góp ý cho bài giảng

Các bài dự thi giáo viên dạy Giỏi khoa Dược